Trường Quốc tế Him Lam

Hệ thống trường Quốc tế Him Lam được xây dựng dựa trên những chuẩn mực và tinh hoa của giáo dục quốc tế kết hợp với sự tận tâm và nhiệt huyết của các nhà giáo dày dặn kinh nghiệm, cung cấp nền giáo dục đẳng cấp Quốc tế cho học sinh từ 2-18 tuổi.