Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị

Sứ mệnh

Trường Quốc tế Him Lam nuôi dưỡng, truyền cảm hứng và trao quyền để học sinh trở nên năng động, biết tôn trọng, và đủ năng lực học tập suốt đời với những tiêu chuẩn quốc tế chất lượng cao nhất về chương trình cũng như môi trường học thuật.

image
Tầm nhìn

Trường Quốc tế Him Lam đặt mục tiêu trở thành đơn vị giáo dục hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp môi trường giáo dục quốc tế chất lượng tốt nhất, được thiết kế đặc biệt giúp học sinh có khả năng học tập suốt đời, vươn tới thành công và đóng góp nhiều cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

image

Những Giá Trị Cốt Lõi

HUMAN-CENTERED

Lấy con người là trung tâm

Trường Quốc tế Him Lam hướng sự quan tâm tới từng cá nhân, cung cấp cho người học những điều kiện tối ưu để phát triển con đường học tập riêng, dựa trên thế mạnh của chính mình.

INTERCONNECTEDNESS

Sự gắn kết

Trường Quốc tế Him Lam thúc đẩy sự thấu hiểu và kết nối trong một môi trường quốc tế, ngày càng đa dạng văn hóa, đồng thời có tính liên kết chặt chẽ.

MULTIPLE INTELLIGENCES

Đa trí thông minh

Trường Quốc tế Him Lam áp dụng mô hình phát triển đa trí thông minh để phát huy việc học tập và thấu hiểu thế giới xung quanh. Chúng tôi hướng đến việc thúc đẩy quá trình khám phá năng lực học tập dựa trên thế mạnh và trí tuệ của từng cá nhân, và hiểu rằng quá trình học tập có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau.

LIFELONG LEARNING

Học tập suốt đời

Tại trường Quốc tế Him Lam, chúng tôi khuyến khích khả năng tự chủ cũng như lòng ham học từ những bước đi đầu đời, và tiếp tục duy trì, đẩy mạnh việc học tập trong bất kỳ môi trường và lứa tuổi nào.

AUTOMATION-OPTIMIZED

Tối ưu tự động hóa

Thông qua việc học tập tối ưu với các ứng dụng công nghệ tự động khác nhau, chúng tôi thúc đẩy khả năng sáng tạo và thiết kế cho người học nhằm phát triển kiến thức cũng như các phương pháp thực hành công nghệ, vốn đan xen và xuyên suốt trong chương trình.

MOTIVATING INTERNATIONALISM

Thúc đẩy hợp tác quốc tế

Trường Quốc tế Him Lam thúc đẩy tinh thần quốc tế thông qua việc tôn vinh những truyền thống và các nền văn hóa trên thế giới. Chúng tôi tôn trọng và trân quý những nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau nhằm mang đến nhận thức đầy đủ về sự đa dạng của các quốc gia, văn hóa và ngôn ngữ. Chúng tôi khuyến khích việc tham gia nhiều hơn vào các vấn đề môi trường để phát triển tư duy công dân Quốc tế.