Thông Điệp Của Người Sáng Lập

“Hệ thống trường HimLam được xây dựng dựa trên những chuẩn mực và tinh hoa của giáo dục quốc tế kết hợp với giá trị cốt lõi “Học Tập Suốt Đời’’ – nơi mỗi học sinh đều thấu hiểu sứ mệnh: Học để hiện thực hóa được ước mơ của chính mình!”

Mr. Dương Công Minh – nhà sáng lập hệ thống Trường Quốc tế HimLam