Tại trường Phổ thông Quốc tế HimLam – Bắc Ninh, triết lý giáo dục mà Hội đồng Giáo dục nhà trường đặt ra là: Lấy người học là trung tâm.

Bằng cách tập trung vào nhu cầu của học sinh, giáo viên có thể hỗ trợ và dạy học sinh trong lớp học để đảm bảo học sinh đạt được thành công cao hơn.

Triết lý này chú trọng nhiều hơn đến tính cá nhân của học sinh và giúp họ nhận ra tiềm năng của mình. Một lớp học lấy học sinh làm trung tâm có thể ít cứng nhắc hoặc có cấu trúc hơn, ít quan tâm hơn đến các phương pháp giảng dạy trong quá khứ và học thuật khoan thai, và tập trung hơn vào việc đào tạo học sinh để thành công trong một thế giới luôn thay đổi. Học sinh và giáo viên thường cùng nhau quyết định những gì nên học, cũng như làm thế nào để đạt được điều này một cách tốt nhất.