Phẩm chất học sinh Him Lam

Học sinh tại trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh được giáo dục để thành công trong cuộc sống và học cách kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Trải nghiệm của các em được xây dựng thông qua các giá trị về lối sống lành mạnh, sự tôn trọng, chính trực, thấu cảm, và tinh thần học tập suốt đời.

Khỏe mạnh

Chúng tôi năng động và khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tôn trọng

Chúng tôi tôn trọng tất cả mọi người, tôn trọng cả những sự khác biệt và tôn trọng môi trường xung quanh.

Chính trực

Chúng tôi hành động với sự trung thực và chịu trách nhiệm về lời nói, hành động và kết quả của bản thân.

Thấu cảm

Chúng tôi coi trọng mỗi người và luôn đối xử chân thành, quan tâm tới tất cả mọi người mà chúng tôi tiếp xúc.

Học tập suốt đời

Chúng tôi có tư duy cởi mở, luôn học hỏi và nỗ lực hoàn thiện kiến thức cũng như kỹ năng của bản thân.