Tổng quan Hệ Quốc tế

Chương trình Giáo dục Mầm non Quốc tế IEYC hướng tới việc truyền cảm hứng cho các em nhỏ trở thành những người có tư duy tích cực và suy nghĩ sâu sắc, có thể tự chủ học tập ở cả hiện tại và tương lai.

Được thiết kế đặc biệt cho trẻ mầm non, IEYC được định hướng dựa trên nghiên cứu bốn chương trình giảng dạy mầm non hàng đầu của Singapore, Anh Quốc, New Zealand và Thụy Điển.

 

 

Nội dung Chương trình Quốc tế

Chương trình Giáo dục Mầm non Quốc tế (IEYC) sử dụng nhiều cách khác nhau để đảm bảo việc học tập cho tất cả học sinh.

Phương pháp giáo dục dựa trên bốn cách tiếp cận:

IEYC tập trung vào phát triển ba khía cạnh của trẻ:

Khía cạnh cá nhân

Tám mục tiêu học tập cá nhân được công nhận, tôn vinh và đánh giá cao:
• Thích nghi
• Hợp tác
• Đạo đức
• Kiên cường
• Giao tiếp
• Tôn trọng
• Đồng cảm
• Biết suy nghĩ

Khía cạnh quốc tế

Khía cạnh học thuật

Nền tảng là bốn định hướng học tập

Tại sao nên chọn Hệ Quốc tế?

Tất cả trẻ em được xem như những người cùng xây dựng kiến thức và tích cực tham gia vào quá trình học tập của mình. Điều này bao gồm các hoạt động do trẻ tự khởi xướng cũng như các trải nghiệm do giáo viên đề ra. Trọng tâm của phương pháp này là thu hút sự tò mò và đảm bảo rằng trẻ được khám phá, thể hiện và mở rộng kiến ​​thức của mình.

Trẻ hiểu rõ việc học của mình và đạt được những kỹ năng cần thiết để đảm bảo trở thành những người học suốt đời. Chương trình giảng dạy được thiết kế để khuyến khích học sinh phát triển theo tốc độ của riêng mình, hướng dẫn các em nhận thức và tham gia vào quá trình học của bản thân.