HIMLAMIS Bac Ninh

Khu Đô Thị Him Lam Green Park, Đại Phúc, Bắc Ninh

Hotline: (+84) 89 66 000 88

Điện thoại: (+84) 222 730 9989

Email: admissions@himlamis.edu.vn