HIMLAMIS Bac Ninh

Him Lam Green Park, Dai Phuc, Bac Ninh

Hotline: (+84) 89 66 000 88

Phone: (+84) 222 730 9989

Email: admissions@himlamis.edu.vn