Lộ trình học tập

Đối với học sinh từ 16 – 18 tuổi, lựa chọn lộ trình phù hợp cho những năm học cuối cùng là một phần quan trọng trong hành trình học tập của mình. Lộ trình học tập của trường được thiết kế với mục tiêu linh hoạt, phục vụ học sinh có năng lực học tập và kế hoạch tương lai đa dạng và khác biệt.

Chương Trình Tú Tài Quốc Tế (IB DP)

Chương trình Tú Tài Quốc Tế kéo dài hai năm, trong đó học sinh sẽ học và hoàn thành các môn học được chọn từ nhiều nhóm môn khác nhau. Mỗi học sinh cần học ít nhất ba (nhưng không quá bốn) môn ở cấp độ cao (Higher Level) và các môn còn lại ở cấp độ tiêu chuẩn (Standard Level). Các môn học ở cấp độ cao (Higher Level) và cấp độ tiêu chuẩn (Standard Level) khác nhau về phạm vi học tập, học sinh ở cấp độ cao hơn được yêu cầu thể hiện kiến thức, hiểu biết và kỹ năng sâu rộng hơn.

Chương trình bao gồm các kỳ thi được thiết kế để phù hợp với phương pháp giảng dạy hiệu quả do giáo viên hướng dẫn, cung cấp sự linh hoạt trong việc lựa chọn câu hỏi thi để phù hợp với phong cách học tập của từng cá nhân.

Học sinh sẽ có lợi thế cạnh tranh trong việc giành học bổng tại các trường đại học hàng đầu thế giới và được chuẩn bị cho sự thành công trong giáo dục đại học và hơn thế nữa.

Chương Trình A Level

Chương trình A Level được xây dựng trên nền tảng của Trung học Phổ thông Cambridge nhằm chuẩn bị cho học sinh tiến tới ngưỡng cửa đại học toàn cầu, trang bị cho học sinh nền giáo dục hàng đầu thế giới, cũng như kỹ năng cá nhân và chuyên môn cao. Học sinh thường học một số môn học chọn lọc từ các lĩnh vực khác nhau như: các môn học Sáng tạo, Khoa học, tới Xã hội và Ngôn ngữ.

Chương trình sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng bao gồm tư duy phản biện, ra quyết định, tư duy thiết kế, hợp tác, thấu cảm và phản biện.

Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Việt Nam

Đối với học sinh thuộc Hệ Hội nhập và Kiến tạo, lộ trình học tập sẽ bám sát chương trình Quốc Gia Việt Nam với các môn học bắt buộc và tự chọn. Chương trình học được thiết kế để cung cấp một nền giáo dục cân bằng, chuẩn bị cho học sinh những cơ hội học tập và nghề nghiệp trong tương lai. Học sinh sẽ được chuẩn bị những cơ hội tốt nhất tại các trường đại học hàng đầu Việt Nam hoặc các cơ sở giáo dục đại học quốc tế tại Việt Nam.

Các lộ trình này cung cấp một trải nghiệm giáo dục vững chắc và linh hoạt, được thiết kế để chuẩn bị cho học sinh những bước tiếp theo trong học tập và cuộc sống.