Chương trình Quốc tế

Thông tin chi tiết học phí cho chương trình Quốc tế, năm học 2023 - 2024.

Đăng ký ngay

Phí đăng ký dự tuyển: 3,000,000 đồng

Phí nhập học: 10,000,000 đồng

Phí đặt cọc: 20,000,000 đồng (nếu đóng học phí theo học phần)

Phí giữ chỗ: Học phí của học phần 1

Tiền ăn (từ lớp 1 trở lên): 100,000 đồng/ngày

Sách giáo khoa (từ K2): Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết

Đồng phục: Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết

Bảo hiểm: Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết

Học phí

Khối lớp Học phí theo tháng Học phí theo năm
Nursery (2 tuổi) 12,750,000 127,500,000
K1 (3 tuổi) 13,950,000 139,500,000
K2 (4 tuổi) 15,498,000 154,980,000
K3 (5 tuổi) 16,530,000 165,300,000
Lớp 1 - 5 26,346,000 263,460,000
Lớp 6 - 8 28,932,000 289,320,000
Lớp 9 - 10 30,996,000 309,960,000
Lớp 11 - 12 33,582,000 335,820,000