Chương trình Hội nhập

Thông tin chi tiết học phí cho chương trình Hội nhập, năm học 2023 - 2024.

Đăng ký ngay

Phí đăng ký dự tuyển: 3,000,000 đồng

Phí nhập học: 10,000,000 đồng

Phí đặt cọc: 20,000,000 đồng (nếu đóng học phí theo học phần)

Phí giữ chỗ: Học phí của học phần 1

Tiền ăn (từ lớp 1 trở lên): 100,000 đồng/ngày

Sách giáo khoa (từ K2): Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết

Đồng phục: Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết

Bảo hiểm: Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết

Học phí

Khối lớp Học phí theo tháng Học phí theo năm
Nursery (2 tuổi) 8,832,000 88,320,000
K1 – K3 (3 tuổi – 5 tuổi) 9,462,000 94,620,000
Lớp 1 - 5 14,508,000 145,080,000
Lớp 6 - 9 16,398,000 163,980,000
Lớp 10 - 12 17,658,000 176,580,000