Chương trình Liên kết Quốc tế

Thông tin chi tiết học phí cho chương trình Liên kết Quốc tế, năm học 2022 - 2023.

Học sinh sẽ nhận được ưu đãi 40% học phí khi đăng ký nhập học trước ngày 07 tháng 05 năm 2022. Đặc biệt, mức ưu đãi này sẽ được duy trì liên tục trong vòng 03 (ba) năm học.

Học phí

Cấp lớp Học phần 1 (35%) Học phần 2 (25%) Học phần 3 (25%) Học phần 4 (15%) Học phí đóng theo năm
Nhà trẻ
(Cả ngày)
34,020,000 40,500,000 40,500,000 24,300,000 88,320,000
Nhà trẻ
(Nửa ngày bao gồm ăn trưa)
25,500,000 18,240,000 18,240,000 10,920,000 66,240,000
Nhà trẻ
(Nửa ngày không bao gồm ăn trưa)
22,020,000 15,720,000 15,720,000 9,420,000 57,240,000
K1 - K3
(3 - 5 tuổi)
36,420,000 26,040,000 26,040,000 15,600,000 94,620,000
Lớp 1 - 5 55,860,000 39,900,000 39,900,000 23,940,000 145,080,000
Lớp 6 - 9 63,120,000 45,120,000 45,120,000 27,060,000 163,980,000
Lớp 10 - 12 67,980,000 48,540,000 48,540,000 29,160,000 176,580,000