Lựa chọn một lộ trình phát triển phù hợp trong năm trung học phổ thông là một phần quan trọng trong kế hoạch và tài liệu chuẩn bị cho bậc đại học của bất kỳ một học sinh. Tại Trường Quốc tế HimLam, chúng tôi gọi lộ trình này là “Chương trình học tập”. Khi học sinh lên lớp 9, mỗi học sinh cùng với phụ huynh của mình sẽ gặp chuyên gia tư vấn học đường từ nhiều trường đại học khác nhau. Các chuyên gia tư vấn học đường đầy nhiệt huyết của chúng tôi sẽ làm việc tận tâm với từng học sinh để đảm bảo cho việc chuẩn bị hành trang học thuật tốt nhất cho cấp đại học. Phương pháp tiếp cận này bắt đầu với mục tiêu đại học của mỗi học sinh và tư vấn lộ trình học tập ngược trở lại về thời điểm lớp 9 – phương pháp này còn có một tên khác là “Bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định”.

Một mục tiêu lớn của chương trình học tập là sự cân bằng trong cuộc sống của học sinh, từ đó dẫn đến sự cân bằng trong cuộc sống ở trường đại học cũng như trong sự nghiệp của họ. Dù cho học sinh có chọn theo lộ trình phát triển nào, sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ và cố vấn mỗi học sinh để các em thành công và đạt được những mục tiêu đặt ra cho chính mình.

Trường Quốc tế HimLam cung cấp hai lộ trình phát triển cho học sinh. Các lớp giáo dục phổ thông được giảng dạy ở khối 9 và khối 10. Học sinh sau đó sẽ được chuyển sang chương trình IBDP và hoàn thành khóa học 2 năm để nhận được chứng chỉ tốt nghiệp chương trình. Đối với những học sinh không muốn theo đuổi chương trình IBDP, chúng tôi cung cấp chương trình giáo dục phổ thông và bằng tốt nghiệp trung học được chấp nhận bởi các trường đại học trên toàn thế giới.

Cả nhóm học sinh chương trình IB và nhóm học sinh giáo dục phổ thông của đều có sự lựa chọn tham gia các lớp học AP (lớp nâng cao). Với mỗi lớp nâng cao mà học sinh hoàn thành, học sinh sẽ nhận được tín chỉ đại học tương đương. Nhiều học sinh tốt nghiệp từ Trường Quốc tế HimLam sẽ nhận được nhiều tín chỉ đại học không chỉ từ các lớp học nâng cao, mà còn từ chương trình IBDP.