HIMLAMIS Bắc Ninh – Nhà vệ sinh khu nhà thi đấu V1