Trường Quốc tế HimLam

Trường Quốc tế Him Lam – HIMLAMIS là hệ thống trường học hướng tới chất lượng quốc tế, mô hình giáo dục hiện đại và phát triển bền vững, thực hiện giáo dục phát triển toàn diện, chú trọng đến việc giáo dục lòng nhân ái, đức bao dung và chiều sâu nội tâm cho học sinh.