Chương trình Tú tài Quốc tế IB nhằm mục đích phát triển những người trẻ ham học hỏi, có kiến thức và quan tâm góp phần kiến tạo ra một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn thông qua sự hiểu biết và tôn trọng giữa các nền văn hóa.

 

Open-minded

Có tư duy cởi mở: Học sinh trân trọng văn hóa và lịch sử bản thân cũng như trân trọng các giá trị và truyền thống của các cá nhân và cộng đồng khác. Học sinh tìm kiếm và đánh giá ở nhiều góc độ khác nhau và trưởng thành từ những trải nghiệm đó.

Caring

Biết quan tâm: Học sinh thể hiện sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và tôn trọng về những nhu cầu và cảm xúc của người khác cũng như cam kết phục vụ và hành động để tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của cộng đồng và thế giới xung quanh.

Risk-taking

Dám mạo hiểm: Trong những tình huống mơ hồ hoặc không chắc chắn, học sinh không những tiếp cận bằng sự suy tính và lòng quyết tâm mà còn biết phối hợp để xử lý tình huống cũng như khám phá ý tưởng và chiến lược sáng tạo mới. Học sinh tháo vát và kiên cường khi đối mặt với những thách thức và thay đổi.

Balanced

Biết cân bằng cuộc sống: Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc cân bằng các khía cạnh như trí tuệ, thể chất, cảm xúc để đạt được sự khỏe mạnh toàn diện cho bản thân và người khác. Học sinh nhận ra được sự tương hỗ mật thiết giữa bản thân và cộng đồng cũng như với thế giới xung quanh.

Inquiring

Có năng lực truy vấn: Học sinh nuôi dưỡng sự ham học hỏi và phát triển những kỹ năng phù hợp cho việc nghiên cứu và truy vấn. Học sinh không chỉ biết học một cách độc lập và học nhóm mà còn học với niềm nhiệt thành và cầu thị trong những chặng đường về sau.

Knowledgeable

Có hiểu biết: Học sinh được phát triển, sử dụng, khám phá các khái niệm, ý tưởng trong nhiều lĩnh vực. Học sinh cũng được tiếp cận với những vấn đề thực tiễn và những ý tưởng có ý nghĩa tới cộng đồng địa phương và toàn cầu.

Reflective

Biết tự ngẫm: Học sinh suy ngẫm một cách cẩn thận về thế giới cũng như những ý tưởng và trải nghiệm của riêng mình. Học sinh khám phá điểm mạnh và điểm yếu của chính mình để hỗ trợ cho việc học tập và phát triển cá nhân.

Communicator

Có năng lực giao tiếp: Học sinh thể hiện bản thân một cách tự tin và sáng tạo qua nhiều ngôn ngữ và theo nhiều phương thức khác nhau. Học sinh biết cộng tác hiệu quả và lắng nghe cẩn thận các quan điểm từ các cá nhân và nhóm khác.

Principled

Có nguyên tắc: Học sinh hành động với sự chính trực và trung thực, với ý thức mạnh mẽ về sự công bằng và luật pháp, đồng thời tôn trọng phẩm giá và quyền của mọi người ở mọi nơi. Học sinh có tính trách nhiệm cho hành động của chính mình và các hệ quả đi kèm.

Thinker

Có khả năng tư duy: Học sinh sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện và tư duy sáng tạo để phân tích cũng như hành động có trách nhiệm nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp. Học sinh chủ động đưa ra các quyết định hợp lý, có đạo đức.