UNDERSTANDING THE LEADING
INTERNATIONAL ACADEMIC PROGRAM

Tìm hiểu về Chương trình Học tập Quốc tế hàng đầu

Parent Information Workshop is the opportunity for parents to have a detailed description of Him Lam International School's academic program, and to receive personal consultation on the most suitable study pathway for your children!

Ngày hội Thông tin là cơ hội để phụ huynh có cơ hội tìm hiểu thông tin chi tiết nhất về các chương trình đào tạo của Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh, đồng thời nhận được sự tư vấn riêng về lộ trình học tập phù hợp nhất cho con em mình!

ACADEMIC
PRESENTATION

Thuyết trình Giới thiệu

Parents will have a better understanding about Him Lam International School's academic programs including International and Integrated programs. 

Phụ huynh có cơ hội được tìm hiểu cụ thể về các chương trình học tập của Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh bao gồm hai hệ đào tạo: Hệ Quốc tế và Hệ Tích hợp.

Q&A
SESSION

Hỏi đáp

Answer all parents's questions about Him Lam International School academic program, learning environment and suitable development path for your child. 

Giải đáp mọi thắc mắc của Quý Phụ huynh về chương trình đào tạo, môi trường học tập và lộ trình phát triển phù hợp với con em mình.

NETWORKING WITH SCHOOL REPRENTATIVES

Kết nối với Đại diện của trường

Face-to-face interaction with School Administration.

Gặp mặt và kết nối trực tiếp với Ban Giám hiệu và văn phòng nhà trường. 

ABOUT US

ACADEMIC

FOLLOW US

HIM LAM INTERNATIONAL SCHOOL
Him Lam Green Park, Dai Phuc, Bac Ninh ©2021, All Rights Reserved