Tổng quan về Chương trình Tích hợp

Chương trình Tích hợp của trường Quốc tế Him Lam được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa chương trình Trung học Phổ thông của Bộ Giáo dục Đào Tạo Việt Nam (MOET) và các chương trình giáo dục Quốc tế. Chương trình Tích hợp của trường Quốc tế Him Lam được thực hiện từ lứa tuổi Mầm non tới Trung học Phổ thông theo 2 giai đoạn với 2 chương trình:

  • Từ Mầm non đến Trung học Cơ sở: Chương trình Hội nhập và Tích hợp của MOET và IB
  • Trung học Phổ thông: Chương trình Tích hợp của MOET và Western General Education

Trong chương trình Tích hợp, bên cạnh chương trình của MOET, học sinh sẽ được tiếp tục học tăng cường ở 4 môn tích hợp bao gồm Toán, Ngoại ngữ, Khoa học và ICT bằng cả 2 ngôn ngữ Tiếng Anh và tiếng Việt.

Điểm khác biệt của Chương trình Tích hợp

Chương trình Tích hợp của trường Quốc tế Him Lam dành cho học sinh Việt Nam có mong muốn, nhu cầu được tiếp tục học tập chương trình của MOET và tăng cường, nâng cao kiến thức với các môn học tích hợp thông qua học tập bằng cả 2 ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Việt ở 4 môn Toán, Ngoại ngữ, Khoa học và ICT.

Với các môn không nằm trong các môn tích hợp nhưng có liên quan tới IB – môn Âm nhạc, Mĩ thuật và Giáo dục thể chất; các giáo viên quốc tế IB cũng sẽ tham gia trực tiếp đứng lớp và giảng dạy theo chương trình của MOET và IB.

Chương trình Tích hợp sẽ giúp cho học sinh phát triển khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và cuộc sống. Sự kết hợp này hướng đến hoàn thiện cho học sinh trên mọi phương diện giữa một bên mạnh về tính lý thuyết, chuyên sâu và một bên tập trung vào tính ứng dụng, thực hành. Thông qua đó, học sinh không dừng lại ở lý thuyết mà còn biết ứng dụng vào cuộc sống cùng với sự tiến bộ về năng lực tiếng Anh.