Thank you for your registration

Cảm ơn Quý phụ huynh đã để lại thông tin đăng ký tư vấn tuyển sinh. Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh sẽ liên hệ lại để xác nhận thông tin trong vòng 48h làm việc.

Thank you for registering for enrolment counseling with Him Lam International School Bac Ninh. We will contact you to confirm the information within 48 working hours.