Thank you for your registration

Cảm ơn Quý phụ huynh đã đăng ký tham gia Ngày hội Thông tin. Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh sẽ liên hệ lại để xác nhận thông tin trong vòng 48h làm việc.

Thank you for registering to participate in the Parent Information Workshop with Him Lam International School Bac Ninh. We will contact you to confirm the information within 48 working hours.